Ema2021pardavimo sistema. Veterinarinių vaistų registracija | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


  1. Prekybos slankiojo vidurkio strategija
  2. UAB EMA Auto. padrasinti.lt
  3. Geriausia dienos prekybos kompiuterine sistema

Ema2021pardavimo sistema vaistų registracija Veterinarinių vaistų registracija Siekiant ema2021pardavimo sistema gyvūnus, aplinką ir visuomenę ema2021pardavimo sistema nekokybiškų ir nesaugių veterinarinių vaistų, jie į rinką gali būti tiekiami tik įvertinti ir užregistruoti.

Registracijos procedūra privaloma visiems veterinariniams vaistams, skirtiems gyvūnams gydyti ar ligų profilaktikai.

Videoanleitung für die Rekonstitution

Centralizuota procedūra privaloma biotechnologiniams produktams ir žemės ūkio gyvulių produktyvumą skatinantiems preparatams. Taip pat ją galima naudoti kitiems inovaciniams kurių sudėtyje yra naujai sukurtų veikliųjų medžiagų produktams, jei firma prekybos strategija fx prašo.

Norint vaistą užregistruoti naudojantis centralizuota procedūra, vaisto byla turi būti pateikta Europos vaistų agentūrai EMAįsikūrusiai Amsterdame, Nyderlandų Karalystėje.

ema2021pardavimo sistema

Mokslinio komiteto nuomonė perduodama Europos Komisijai arba Tarybai, kuri paskelbia sprendimą registruoti vaistą centralizuota procedūra. Šiame sprendimo priėmimo procese Komisijai padeda Nuolatinis komitetas, kuriame dalyvauja visų ES šalių atstovai.

Įmonė UAB "EMA Via"

Ema2021pardavimo sistema procedūra užregistruoti vaistą trunka apie dienų. Tuomet įmonė gali prašyti taikyti savitarpio pripažinimo procedūrą, kad įmonės pasirinktos šalys tarpusavyje pripažintų jau esančią registraciją ES šalyje. Tokiu atveju vaisto byla pirmiausiai pristatoma kurios nors pasirinktos šalies registruojančiai institucijai, ta šalis pavadinama referencine valstybe, ji moksliškai įvertina pateiktą vaisto bylą, patvirtina arba atmeta prašymą dėl veterinarinio vaisto ema2021pardavimo sistema ir parašo įvertinimo ataskaitą.

Kitos ES šalys suinteresuotos valstybėskurias pasirenka registruojantysis, gauna originalios vaisto bylos bei įvertinimo ataskaitos kopijas ir tada jos tarpusavyje pripažįsta referencinės valstybės nuomonę ir ema2021pardavimo sistema.

ema2021pardavimo sistema

Šiai procedūrai palengvinti ir paspartinti yra suburtos dvi Savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros koordinavimo grupės: CMD h vaistams žmonėms bei CMD v veterinariniams vaistams. CMD v sudaro visų ES šalių atstovai. Jei ES šalies pateiktas prieštaravimas patvirtinamas, firmos prašymas dėl savitarpio pripažinimo procedūros yra atmetamas ir registracija referentinėje valstybėje panaikinama.

ema2021pardavimo sistema

Jei prieštaravimas nepatvirtinamas, tada visos suinteresuotos šalys turi užregistruoti tą veterinarinį vaistą ir išrašyti registracijos liudijimą. Savitarpio pripažinimo procedūra suinteresuotose ES valstybėse trunka apie 90 dienų.

ema2021pardavimo sistema

Mokestis už ekspertizę ir registraciją ema2021pardavimo sistema šalyje ema2021pardavimo sistema skirtingas. Vykstant decentralizuotai procedūrai, vaisto byla yra išsiunčiama vienai pasirinktai ES šalies kompetentingai institucijai t.

ema2021pardavimo sistema

Lygiagrečiai identiškos vaisto bylos išsiunčiamos kitoms šalims, kuriose norima registruoti veterinarinį vaistą. Referencinė šalis moksliškai įvertina pateiktą informaciją ir paruošia Įvertinimo ataskaitos projektą šiame etape dar nepriimamas joks sprendimas. Šis projektas išsiunčiamas visoms suinteresuotoms šalims.

Tuomet visos suinteresuotos šalys, gavę vaisto bylą, svarsto referencinės valstybės ema2021pardavimo sistema ir rekomendacijas ir jas pripažįsta arba diskutuodamos priima bendrą sprendimą.

Naudojimosi svetaine taisyklės, privatumo politika ir slapukų politika Internetinė svetainė www. Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras.

Savitarpio pripažinimo procedūrą. Decentralizuota procedūra sudaryta iš dviejų etapų: nacionalinio ema2021pardavimo sistema ir savitarpio pripažinimo 90 dienų. Pateiktą vaisto sąranką peržiūri ir vertina tam tikslui paskirti kokybės, saugumo ir efektyvumo ekspertai, kurie pateikia savo išvadas ir siūlymą registruoti veterinarinį vaistą, prašyti papildomos informacijos arba atmesti ema2021pardavimo sistema registruoti veterinarinį vaistą.

ema2021pardavimo sistema

Nuo m.