Prekybos vertinimo sistema,


Muziejų palyginamojo vertinimo sistema: ar lygindamiesi su kitais galime tobulėti?

prekybos vertinimo sistema

Publikuota: LMA metais 16 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pavaldžių muziejų turėjo progos prekybos vertinimo sistema išbandyti Muziejų rinkodaros palyginamojo vertinimo sistemą PVS ir įvertinti savo pasiekimus rinkodaros srityje, lyginant su kitų muziejų rodikliais. Visoms įstaigoms buvo pateiktos interaktyvios PVS ataskaitos, prekybos vertinimo sistema renginių prekybos vertinimo sistema buvo pademonstruotas šių interaktyvių ataskaitų funkcionalumas.

prekybos vertinimo sistema

Lietuvos muziejų pasirinkimo sandorių strategijos strategija — m. Kodėl palyginamasis vertinimas angl. Lyginamoji analizė arba palyginamasis vertinimas — tai teikiamų paslaugų ar veiklos procesų pasilyginimas su tais, kam sekasi geriausiai arba kolegomis konkurentais.

Но воистину потрясла солдат феноменальная память Арчи. По просьбе Ричарда один из землян выписал подряд несколько сотен цифр на листе бумаги и затем, стоя перед Арчи, зачитал последовательность, называя цифры по. Октопаук повторил весь ряд - через Элли - без единой ошибки.

Toks pasilyginimas įprastai naudojamas siekiant pagerinti organizacijos veiklą, prekybos vertinimo sistema paslaugas, veiklos valdymo procesus. Ši sistema leidžia palyginti konkrečios organizacijos rinkodaros ir kai kurių kitų sričių veiklos pasiekimus su kitų įstaigų rodiklių vidurkiais.

Projekto metu palyginamojo vertinimo sistemą išbandyti galėjo 16 Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų. Pagrindinis palyginamojo vertinimo sistemos rezultatas — kiekvienai iš dalyvavusių įstaigų parengiama individuali įsivertinimo ataskaita, kuri suteikia muziejams naujos informacijos apie padėtį rinkoje, leidžia pasilyginti su kitomis įstaigomis, įgalina gerinti muziejaus veiklos kokybę, tobulinti rinkodaros prekybos vertinimo sistema ar atskirus šios veiklos aspektus.

prekybos vertinimo sistema

Atnaujinant palyginamojo vertinimo sistemą, buvo sudaryta Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų atstovų, atsakingų už rinkodarą ar komunikaciją, ekspertų grupė. Šie ekspertai įvertino pradinį rodiklių rinkinį ir padėjo atrinkti svarbiausius muziejų rinkodaros rodiklius. Sistema buvo atnaujinta remiantis muziejų atstovų įžvalgomis ir pateiktais pasiūlymais bei rekomendacijomis.

prekybos vertinimo sistema

Siekiant paskatinti kuo daugiau muziejų įsitraukti į PVS naudojimą, imtasi viešinimo veiksmų, kurių metu Kultūros ministerijos pavaldumo muziejams išsiųsti kvietimai, supažindinantys su projekto eiga, numatomais jo rezultatais, esminėmis PVS savybėmis bei PVS sistemos nauda.

PVS ataskaitos sudarytos remiantis pirminiais ir antriniais duomenų šaltiniais.

Užsienio prekybos sistemos veiklos diagrama 2. Prekybos sistemos veiklos ataskaita. Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos. Prekybos režimo pokyčių, Lietuvai tapus Prekybos vertinimo sistema nare, įtakos įvertinimas m. Prekybos sistemos veiklos ataskaita Kontrolės ir audito tarnybos vadovo tarnybinės veiklos vertinimo komisija finansavimo vertinimo komisija, Mažmeninės prekybos alkoholiniais namų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra  Transporto įmonės veiklos vertinimas ir plėtros galimybės tarptautinėje rinkoje.

Antriniai duomenų šaltiniai — viešai prieinama muziejų statistika, sudaryta iš muziejų metinių ataskaitų. Pirminiai duomenų šaltiniai — ekspertų parengtos muziejų apklausos, apimančios aktualius, su rinkodaros veikla susijusius klausimus, į kuriuos neįmanoma atsakyti, remiantis vien tik antriniais duomenų šaltiniais. Renginiuose dalyvavo 30 atstovų iš 16 Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų.

Taip pat buvo apžvelgtos pirminės tikslinės grupės rinkodaros veiklos rodiklių kitimo tendencijos m.

prekybos vertinimo sistema

Renginių metu su muziejų atstovais buvo diskutuojama apie šio vadybos įrankio naudą kasdieniame muziejininkų darbe, svarbiausius rinkodaros, komunikacijos iššūkius ir problemas. Tikimasi, kad palyginamojo vertinimo sistema padės muziejams tobulinti rinkodaros veiklą, generuoti naujas rinkodaros prekybos vertinimo sistema atskirose įstaigose ar bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis.

Tęstinis sistemos taikymas padės sukurti tam tikras rinkodaros tradicijas Lietuvos muziejuose, pagelbės rengti bei įgyvendinti ambicingas rinkodaros strategijas, įgalinančias efektyviai organizuoti rinkodaros ir komunikacijos veiklas, pritraukti didesnius lankytojų srautus.

prekybos vertinimo sistema