Paaiškinti akcijų rinkos galimybes. Sezoniškumo Lietuvos akcijų rinkoje tyrimas


Šių tyrimų dėka pastebėtos sezoninės tendencijos dažnai tampa diskusijų apie rinkų efektyvumą objektu.

Ar pasaulinis akcijų kainų ralis dar neišsikvėpė? | SEB bankas

Išskirti galima kelias daugiausiai dėmesio sulaukiančias tendencijų kategorijas, tarp kurių savaitės dienų tendencingumas, mėnesio metuose tendencingumas ir kelių mėnesių metų kontekste tendencingumas. Šių sezoninių nukrypimų, dar vadinamų anomalijomis, išsilaikymas iki šių dienų yra vienas iš argumentų, jog rinkose veikianti kainų sistema dar nėra visiškai efektyvi.

Viena iš sezoninių anomalijų priežasčių išlieka didelė masė rinkos dalyvių, kurie renkasi neracionalios prekybos modelius ir metodus, o racionalūs rinkos dalyviai nepajėgia panaikinti šio iracionalumo sudaromų pasekmių, todėl norint sėkmingai veikti finansų rinkose yra pravartu nagrinėti jose vis išsilaikančių anomalijų priežastis ir charakteristikas. Mėnesinių pokyčių sezoninės tendencijos Plačiau aprašytos yra kelios mėnesinio sezoniškumo anomalijos.

Sell in May and go away strategija, tam tikrame periode metuose sukuria statistinio arbitražo galimybę. Michael S. Rozeff ir William R. Šias išvadas patvirtina ir kitų mokslininkų darbai FrenchHaugen ir Jorion. Taip pat pastebėta, jog sausis turi savybę atlikti barometro funkciją prognozuojant teigiamą ar neigiamą akcijų pokyčių rezultatą metų gale Brown ir Luo Taip pat žemiau paaiškinti akcijų rinkos galimybes mėnesinių pokyčių statistinė informacija padeda analizuoti mėnesinį sezoniškumą.

Šioje bei kitose tolesnėse lentelėse esminių rodiklių maksimalios ir minimalios reikšmės yra paaiškinti akcijų rinkos galimybes. Kaip matome iš lentelėje pateiktos statistikos, istoriškai didžiausią prieaugį pasiekia sausio, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai, kurie per pastaruosius 10 metų net 8 kartus buvo teigiami ir atitinkamai paaiškinti akcijų rinkos galimybes pasiekdavo 2.

Rinkų apžvalga: kas laukia investuotojų 2021-aisiais metais?

Įdomu tai, kad nors ir rugsėjis bei rugpjūtis yra tarp geriausių mėnesių, tendencija, jog laikotarpis nuo gegužės iki lapkričio yra prastesnis akcijoms paaiškinti akcijų rinkos galimybes likusią metų dalį, OMXV indekso mėnesiniuose pokyčiuose išsilaiko 7 kartus iš ies. Minėtas laikotarpis geresnis už likusią metų dalį pasirodė paaiškinti akcijų rinkos galimybes, ir metais. Atlikus sausio barometro testą, paaiškėjo, jog tendencija kai sausio mėnesio rezultatas prognozuoja rezultatą metų gale, pasitvirtino taip pat 7 kartus per pastaruosius dešimt metų.

Taip pat pastebėjome, jog Gruodžio rezultatas turi didelę koreliaciją su pirmųjų 11 mėnesių rezultatu.

paaiškinti akcijų rinkos galimybes

Per pastaruosius 10 metų OMXV indeksas užfiksavo 7 teigiamo pokyčio metus. Visus tris metus kai bendras pirmų vienuolikos mėnesių pokytis būdavo neigiamas, Gruodį akcijos taip pat krisdavo.

Tai galima paaiškinti tuo, jog investuotojai metų gale fiksuodami neigiamą rezultatą mažinasi mokėtinus mokesčius. Tačiau reikia pastebėti jog iš likusių 7 metų, kurie paaiškinti akcijų rinkos galimybes teigiami, penkis kartus Gruodis teisingai atkartojo metų tendenciją ir kilo.

Žemiau pateiktoje lentelėje pavaizduota šių trijų mėnesinių tendencijų statistikos suvestinė. OMXV indekso mėnesinių pokyčių statistika ir sezoninių anomalijų suvestinė Vis dėlto turima Lietuvos akcijų indekso OMXV istorija yra gana trumpa, todėl daryti detalesnes išvadas apie mėnesinių pokyčių tendencijas yra gana sudėtinga nes trūksta statistinės imties tvarumo.

3 + 1 DIVIDENDAI KAS MĖNESĮ, Investavimas, akcijos, analizė

Savaitinių pokyčių sezoninės tendencijos Nagrinėjant savaitines akcijų rinkų tendencijas pastebėta, jog rotaciniai mėnesių periodai, t. Taip pat yra įrodymų, jog pirmoje mėnesio pusėje pasiekta grąžą yra ženkliai didesnė nei antroje mėnesio pusėje Ariel Tikrinant šių anomalijų tendencingumą Lietuvos akcijose, rezultatai aiškių išvadų nepateikia.

paaiškinti akcijų rinkos galimybes

Išsamesnė OMXV indekso savaitinių pokyčių statistika pateikiama žemiau esančioje lentelėje. OMXV indekso savaitinių pokyčių statistika Matome, jog statistiškai daugiausiai indeksas paauga paskutinę 5-ąją mėnesio savaitę. Nors ir turėdama mažesnę imtį, 5-oji mėnesio savaitė svyruoja mažiau nei likusios nes jos standartinis nuokrypis mažiausias, todėl galima teigti, jog šios savaitės tendencingumas pastoviausias.

paaiškinti akcijų rinkos galimybes

Vertinant likusias savaites galima išskirti trečiąją mėnesio savaitę, kuri vienintelė pasižymi vidutiniu neigiamu pokyčiu. Likusių savaičių statistika neparodo didesnio išsišokimo paaiškinti akcijų rinkos galimybes vidurkio. Pastebėta, jog penktadienį pasiekiame gerokai didesni prieaugiai nei pirmadienį Keim ir StambaughAbraham ir Ikenberry Yra nemažai šios anomalijos aiškinimo versijų. Jay Kaeppel savo knygoje rašo, jog blogų naujienų srautas po penktadienio uždarymo prisideda prie neigiamos pirmadienio tendencijos.

Lakonishok ir Maberly savo darbe teigia, jog NYSE pirmadienio apyvarta yra mažesnė nei kitomis dienos, tačiau individualūs investuotojai prekiauja daugiau, o Abraham ir Ikenberry teigia radę įrodymų, jog individualių investuotojų prekybos elgsena pirmadieniais turi įtakos šiam statistiniam efektui.

Kaip vidutiniškai kinta OMXV indeksas savaitės dienomis pavaizduota žemiau esančiame paveiksle.

Sezoniškumo Lietuvos akcijų rinkoje tyrimas

Kaip matome vidutinis pirmadienio pokytis Lietuvos akcijose taip pat būna prasčiausias ir vidutiniškai siekia Didžiausias prieaugis vidutiniškai pasiekiamas savaitės gale. Reikia pastebėti, jog volatilumas, kurį apsprendžia standartinis nuokrypis, savaitės gale yra mažiausias, o daugiausiai svyruojama pirmoje savaitės pusėje. Šią tendenciją taip pat galima paaiškinti pirmadienio efekto charakteristikomis.

Išsamesnė statistika pateikiama žemiau.

  • Taip pat galite pasirinkti norimą valiutą doleris, euras, realus ir kt.
  • Kodėl verta, prekiauti akcijomis per žiemos šventes?

Paaiškinti akcijų rinkos galimybes indekso dieninių pokyčių savaitėje statistika Iš aukščiau esančioje lentelėje pateiktų duomenų matome, jog vertinant pagal OMXV dieninių pokyčių statistiką, savo charakteristikomis penktadienis ir pirmadienis labiausiai skirtingos savaitės dienos. Pirmadienį esantis didžiausias volatilumas po truputį krenta ir penktadienį jau būna mažiausias. Gauti rezultatai parodo, jog Lietuvos akcijų biržoje egzistuoja savaitės dienų sezoniškumas.

Taip pat galima daryti išvadą, jog kitų mokslininkų tyrimuose apie dienines tendencijas akcijų rinkose plačiai aprašytas pirmadienio efektas egzistuoja ir OMXV indekso dieniniuose pokyčiuose. Išvados Taigi atlikus Lietuvos akcijų indekso OMXV tyrimą, galima teigti, jog sezoninės tendencijos šioje rinkoje egzistuoja. Tendencijas suskirsčius į dienines, savaitines ir mėnesio, paaiškėjo, jog anomalijos aptinkamos visose trijose paaiškinti akcijų rinkos galimybes.

Rezultatai su mėnesio pokyčiais rodo, jog aiškiausi sezoniškumai aptinkami vasaros gale ir pirmoje rudens pusėje. Rugpjūtis istoriškai pasiekia didžiausią vidutinį teigiamą pokytį, o vidutiniškai prasčiausias mėnuo yra spalis. Šis periodas taip pat pasižymi aukštu standartiniu nuokrypiu, o tai rodo, jog šiais mėnesiais sulaukiamas didesnis nei įprasta rinkos aktyvumas.

paaiškinti akcijų rinkos galimybes

Taip pat reikia paminėti, jog sausis irgi išlaiko sezoniškumo tendenciją, iš pastarųjų 10 metų teigiamas jis akcijų pasirinkimo teisių suteikimas espanol 8 kartus. Pastebėtos ir kelios kituose mokslininkų darbuose aprašytos tendencijos užfiksuotos kitose pasaulio rinkose.

Atlikus analizę paaiškėjo, jog sausis turi savybę prognozuoti visų metų tendenciją. Taip pat pastebėta, jog gruodžio mėnuo 8 kartus iš ies atspindėjo pirmų 11 mėnesių tendenciją. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, jog OMXV indekso istorija yra palyginti trumpa ir siekia tik 10 metų, todėl kurti prekiavimo taisykles remiantis mėnesio sezoninėmis paaiškinti akcijų rinkos galimybes statistinio pagrindo nepakanka.

Paaiškintos akcijų pirkimo galimybės

Analizuojant savaitinį sezoniškumą, pastebėta, jog antra savaitės pusė generuoja didesnius akcijų teigiamus pokyčius. Išanalizavus dieninių pokyčių tendencijas, paaiškėjo, jog savaitės pradžia yra ženkliai prastesnė nei antra pusė.

paaiškinti akcijų rinkos galimybes

Taip pat OMXV indeksas yra linkęs labiau svyruoti pirmoje savaitės pusėje nei pabaigoje. Apibendrinant galima teigti, kad šiuo tyrimu atskleistos Lietuvos akcijų rinkoje egzistuojančios sezoninės tendencijos iš esmės yra panašios su kitų mokslininkų darbuose aprašytomis sezoninėmis anomalijomis. Reikia atkreipti dėmesį į tai, jog komisiniai mokesčiai prekiaujant Lietuvos akcijomis gerokai lenkia išsivysčiusiose šalyse vyraujančias komisinių normas.

Sezoniškumo Lietuvos akcijų rinkoje tyrimas

Tai yra viena iš priežasčių, kodėl racionaliems investuotojams nėra paprasta išnaudoti šias anomalijas ir normalizuoti rinkos efektyvumą, todėl trumpalaikio spekuliavimo galimybės šioje rinkoje yra gana apribotos.

Tačiau investuotojai besiorientuojantys į ilgalaikį ar periodinį investavimą nesudėtingai gali pasinaudoti šiomis sezoniškumo suteikiamomis galimybėmis. Iš gautų rezultatų matome, jog palankiausias metas formuoti portfelį, sudarytą vien tik iš Lietuvos biržoje prekiaujamų akcijų, būtų spalio ir lapkričio mėnesiais, kurie korekcijos pavidalu seka po dviejų geriausių mėnesių metuose.

Taip pat sprendimus įgyvendinti geriausiai iki mėnesio vidurio, kuomet akcijos kyla mažiau ir idealiu atveju sandorius vykdyti pirmadieniais, kurie statistiškai suteikia geriausią progą pirkti pigiau.

A monthly effect in stock returns, Journal of Financial Economics, Vol. LUO, A Re-examination of the January Barometer.

paaiškinti akcijų rinkos galimybes

Journal of Investing, Vienos valandos dvejetainių opcionų strategija. Financial Analysts Journal. ISBN Are seasonal anomalies real? Winter,

Ar pasaulinis akcijų kainų ralis dar neišsikvėpė? Kaip ten bebūtų, akcijų rinkos dalyviai paprastai nelinkę pernelyg ilgai džiaugtis praeitimi, todėl daugeliui jų šiuo metu labiausiai rūpi klausimas, ar galima tikėtis sėkmingos likusios m. Dideli akcijų indeksų prieaugiai sausio-kovo mėnesiais iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti netikėti.