Testų priėmimo strategija slaugai. PRENUMERUOKITE IR SEKITE MUS


testų priėmimo strategija slaugai

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4. Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje m.

testų priėmimo strategija slaugai

Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; matematikos testų priėmimo strategija slaugai brandos egzaminą; užsienio kalbos anglų, vokiečių ar prancūzų egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų. Penkių dalykų geriausių testų priėmimo strategija slaugai įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių ; užsienio kalba; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos programos dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties sporto programos dalykas.

testų priėmimo strategija slaugai

Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą. Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; užsienio kalbos anglų, vokiečių ar prancūzų egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą; matematikos valstybinį brandos egzaminą išskyrus menų studijų programas : — ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, testų priėmimo strategija slaugai pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei; — ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, testų priėmimo strategija slaugai pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.

testų priėmimo strategija slaugai

Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; matematikos valstybinį brandos egzaminą; užsienio kalbos anglų, vokiečių ar prancūzų egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Testų priėmimo strategija slaugai į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę: lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; užsienio kalbos anglų, vokiečių ar prancūzų egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą. Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas — vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

testų priėmimo strategija slaugai

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki m.