Kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o. as alphabetical list of exhibitors - I-Manager


Sutarties 1 straipsnyje nurodyta Programinė įranga gali būti saugoma duomenų laikmenoje, siunčiama el. Programinės įrangos kopija ir fizinė kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o iš įsigyto paketo, taip pat visos kitos kopijos, kurias Galutiniam vartotojui yra leista pasigaminti pagal Sutartį, toliau lieka pas Tiekėją. Programinė įranga. Programinė įranga bus pateikiama išskirtinai tik vykdomo objektinio kodo forma.

Diegimas, kompiuteris ir licencijos raktas.

100 win prekybos sistema hm iždo dvejetainiai opcionai

Programinę įrangą, gautą duomenų laikmenoje, atsiųstą el. Programinę įrangą turite įdiegti tinkamai sukonfigūruotame kompiuteryje, kuris atitinka dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. Diegimo būdas aprašomas Dokumentacijoje. Kompiuteryje, kuriame ketinate diegti Programinę įrangą, negali būti įdiegta kompiuterių programų ar aparatinės įrangos, kuri galėtų neigiamai paveikti Programinę įrangą.

Kompiuteris apima aparatinę įrangą, įskaitant bet neapsiribojant asmeninius kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius, kompiuterizuotas darbo vietas, delninius kompiuterius, išmaniuosius telefonus, delninukus ir kitus elektroninius įrenginius, kuriems programinė įranga kuriama, kuriuose ji diegiama arba naudojama.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Licencijos raktas yra unikali simbolių, raidžių arba specialiųjų ženklų seka, suteikta Galutiniam naudotojui, kad šis galėtų teisėtai naudotis Programine įranga, jos konkrečia versija arba pratęsti Licencijos laikotarpį pagal Sutarties sąlygas.

Jums suteikiama neišskirtinė, neperduodama teisė įdiegti Programinę įrangą kompiuterio standžiajame diske ar kitoje nuolatinėje laikmenoje, skirtoje Programinės įrangos duomenims saugoti, jai diegti ir saugoti kompiuterinės sistemos atmintyje, ir Programinę įrangą realizuoti, saugoti bei atkurti.

Teisė naudoti Programinę įrangą yra susieta su Galutinių vartotojų skaičiumi. Vienas Galutinis vartotojas reiškia, kad: i Programinė įranga yra įdiegta vienoje kompiuterinėje sistemoje arba ii jei licencijos apimtis yra susieta su pašto dėžučių skaičiumi, tuomet vienas Galutinis vartotojas reiškia kompiuterio naudotoją, kuris gauna el.

Jei PNP priima el. Jei pašto serveris atlieka pašto apsaugos vartų funkciją, Galutinių vartotojų skaičius sutaps su pašto serverio naudotojų, kuriems teikiama pašto apsaugos funkcija, skaičiumi. Jei vienam naudotojui nukreipiamas nenurodytas el.

  • Николь огляделась, не в силах уделить более крохи внимания каждому из странных существ, уставившихся на .
  • Не очень-то конкретная перспектива, - усмехнулась Николь.

Draudžiama naudoti tą pačią Licenciją vienu metu daugiau nei viename kompiuteryje. Galutinis vartotojas turi teisę įvesti programinės įrangos licencijos raktą ir naudotis programine įranga atsižvelgiant į apribojimus, atsirandančius dėl Teikėjo suteiktų licencijų skaičiaus. Licencijos raktas laikomas konfidencialiu ir Jūs negalite bendrinti licencijos su trečiosiomis šalimis arba leisti trečiosioms šalimis naudoti licencijos raktą, jei to neleidžia ši Sutartis arba Teikėjas.

Jei Licencijos raktas pažeistas, nedelsdami informuokite Teikėją. Teisė naudoti Programinę įrangą yra suteikiama ribotą laiką.

Raskite kainas, taikomas

OEM programinė įranga gali būti naudojama tik kompiuteryje, su kuriuo ją įsigijote. Jos negalima perkelti į kitą kompiuterį. Licencija automatiškai nutraukiama pasibaigus jos galiojimo laikui.

s & p emini prekybos sistemos dienos prekybos automatizuota strategija

Jei Jūs nesilaikysite Sutarties nuostatų, Tiekėjas turės teisę atsisakyti Sutarties ir pasinaudoti visomis teisėmis ar teisinėmis priemonėmis, kurios Tiekėjui prieinamos tokiais atvejais.

Licencijos atšaukimo atveju privalote nedelsdami savo sąskaita Programinę įrangą ir visas jos atsargines kopijas ištrinti, sunaikinti arba grąžinti ESET arba prekybos įmonei, iš kurios Programinę įrangą įsigijote.

Nutraukus licenciją, Tiekėjas taip pat turi teisę atšaukti galutinio vartotojo teisę naudotis Programinės įrangos funkcijomis, kurioms reikalingas prisijungimas prie Tiekėjo serverių ar trečiųjų šalių serverių. Funkcijos, kurios renka duomenis ir kurioms reikalingas interneto ryšys. Kad tinkamai veiktų, programinei įrangai reikalingas interneto ryšys ir ji turi reguliariai užmegzti ryšį su Teikėjo serveriais arba trečiųjų šalių serveriais ir taikomu duomenų rinkimu, kaip tai numatoma Privatumo politikoje.

Interneto ryšys ir atitinkamas duomenų rinkimas būtinas toliau nurodomoms programinės įrangos funkcijoms. Ši funkcija įjungiama standartiniuose Programinės įrangos nustatymuose, todėl, jei Galutinis vartotojas automatinio Naujinimų diegimo funkcijos neišjungė, Naujinimai yra įdiegiami automatiškai.

Jūsų naršyklėje išjungtas JavaScript

Tiekiant atnaujinimus reikalingas licencijų autentiškumo patvirtinimas, įskaitant informaciją apie kompiuterį ir arba platformą, kurioje įdiegta programinė įranga, kaip tai nurodoma Privatumo politikoje. Informacijoje ir Įsiskverbtyse gali būti duomenų įskaitant atsitiktinai ar netyčia gautus asmeninius duomenis apie Galutinį naudotoją ar kitus kompiuterio, kuriame įdiegta Programinė įranga, naudotojus, taip pat — failų, kuriuos paveikia Įsiskverbtys su susijusiais metaduomenimis.

Informaciją ir Įsiskverbtis gali rinkti šios Programinės įrangos funkcijos: i.

ar galite prekiauti opcionais jk dvejetainiai manekenų variantai kuriuos galima nemokamai atsisiųsti

Ši funkcija įjungiama Programinės įrangos standartinėse nuostatose. Galutinis vartotojas šią funkciją gali įjungti programinės įrangos diegimo metu. Teikėjas gautą informaciją ir infiltravimus gali naudoti tik analizei ir atliekant infiltravimų tyrimus, tobulinant programinę įrangą ir licencijų autentiškumo patvirtinimą ir privalo imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas gautų infiltravimų ir informacijos saugumas.

Suaktyvinus šią programinės įrangos funkciją, Teikėjas gali rinkti ir apdoroti infiltravimus ir informaciją taip, kaip tai nurodoma Privatumo politikoje ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

binarinių opcionų telegrafas prekybos strategijos be rodiklių

Šias funkcijas galima išjungti bet kuriuo metu. Programinėje įrangoje yra funkcija, apsauganti nuo svarbių duomenų praradimo arba netinkamo naudojimo, jei Kompiuteris būtų pavogtas. Pagal numatytuosius programinės įrangos parametrus ši funkcija yra išjungta. Galutinis naudotojas privalo turėti įgaliojimus naudoti šios funkcijos ir MEC paskyros surinktus duomenis, kai tai reikalinga norint ištaisyti nepalankią situaciją, susiklosčiusią dėl kompiuterio vagystės.

Atsižvelgdamas į šios funkcijos paskirtį, Teikėjas apdoroja Duomenis vadovaudamasis Privatumo politika ir atitinkamais galiojančiais teisės aktais. Teikėjas turi suteikti Galutiniam vartotojui prieigą prie Duomenų reikiamam laikotarpiui, kad būtų įgyvendintas tikslas, dėl kurio ir buvo bitcoin investicijos turi prasm šie duomenys.

Šis laikotarpis negali būti ilgesnis nei Privatumo politikoje nurodytas saugojimo laikotarpis. Duomenų apsauga nuo netinkamo naudojimo taikoma tik tuose Kompiuteriuose ir paskyrose, prie kurių Galutinis vartotojas turi teisėtą prieigą.

Apie bet kokį neteisėto naudojimo atvejį bus pranešta reikiamoms institucijoms. Teikėjas privalo laikytis atitinkamų įstatymų ir padėti teisėsaugos institucijoms netinkamo naudojimo atvejais.

Viršutinė kairiojo meniu antraštė

Žinote ir pripažįstate, kad esate atsakingi už slaptažodžio, kuris naudojamas MEC paskyrai pasiekti, apsaugą, ir sutinkate savo slaptažodžio neatskleisti jokioms trečiosioms šalims.

Galutinis vartotojas yra atsakingas už bet kokią veiklą naudojantis Apsaugos nuo netinkamo duomenų naudojimo funkcija ir MEC paskyra, neatsižvelgiant į tai, ar buvo suteiktas leidimas. Jei MEC paskyrai iškilo pavojus, nedelsdami praneškite Teikėjui. Programinėje įrangoje įdiegta funkcija, skirta Galutinio vartotojo vietos tinklo ir vietos tinklo įrenginių saugai patikrinti. Tam reikia vietos tinklo pavadinimo ir su licencijos informacija susijusios informacijos apie vietos tinklo įrenginius, pavyzdžiui, apie vietos tinklo įrenginių buvimą, tipą, pavadinimą, IP adresą ir MAC adresą.

Informacija taip pat apima maršrutizatoriaus įrenginių belaidžio tinklo saugos tipą ir belaidžio tinklo šifravimo tipą. Ši funkcija taip pat pateikia informaciją apie saugos programinės įrangos sprendimo vietos tinklo įrenginiams apsaugoti prieinamumą. Įgyvendinant šią Sutartį, būtina rinkti, apdoroti ir saugoti duomenis, kurie įgalina Teikėją identifikuoti jus vadovaujantis Privatumo politika.

Jūs sutinkate, kad Teikėjas, norėdamas patikrinti, ar Jūs naudojate Programinę įrangą pagal Sutarties sąlygas, naudotų savo priemones. Jūs pateikiate sutikimą, kad ryšio tarp Programinės įrangos ir Teikėjo kompiuterių sistemų ar jo verslo partnerių kompiuterių sistemų metu būtų vykdomas duomenų perdavimas, kurio tikslas yra užtikrinti Programinės įrangos funkcionalumą ir leidimą ją naudoti bei Teikėjo teisių apsaugą. Sudarius Sutartį Teikėjas ar bet kuris jo verslo partneris, kaip Teikėjo platinimo ir palaikymo tinklo dalis, sąskaitų pateikimo tikslu, vykdydamas šią Sutartį ir perduodamas pranešimus į jūsų kompiuterį, turi teisę perduoti, apdoroti ir saugoti pagrindinius Jus identifikuojančius duomenis.

Jūs sutinkate gauti pranešimus ir žinutes, įskaitant tačiau neapsiribojant rinkodaros informaciją. Duomenys apie privatumą, asmeninių duomenų apsaugą ir jūsų teises pateikiami Privatumo politikoje, kurią rasite Teikėjo svetainėje ir galėsite pasiekti diegimo proceso metu.

Galutinio vartotojo licencijos sutartis | ESET SysInspector | ESET interneto žinynas

Taip pat galite ją rasti Programinės įrangos žinyno skyriuje. Galutinio vartotojo teisių įgyvendinimas. Galutinio vartotojo teises galite įgyvendinti asmeniškai arba per savo darbuotojus. Jūs turite teisę Programinę įrangą naudoti tik tam, kad apsaugotumėte savo veiklą ir apsaugotumėte kompiuterines sistemas, kurioms Licencija yra taikoma. Teisių apribojimai. Neturite teisės kopijuoti, platinti, išimti Programinės įrangos sudedamąsias dalis ar gaminti iš jos išvestinius produktus.

Prekės - - TED Tenders Electronic Daily

Naudodami Programinę įrangą privalote laikytis šių apribojimų. Visos kitos Jūsų pagamintos Programinės įrangos kopijos bus laikomos Sutarties pažeidimu. Tiekėjas pasilieka teisę apriboti atskiriems galutiniams vartotojams teikiamų paslaugų apimtį, kad paslaugomis galėtų naudotis kuo didesnis galutinių vartotojų skaičius.

Apribojus paslaugų apimtį taip pat visiškai panaikinama galimybė naudotis bet kuriomis Programinės įrangos ir Duomenų trynimo funkcijomis bei su kuria nors iš Programinės įrangos funkcijų susijusia informacija, kuri saugoma Tiekėjo ar trečiųjų šalių serveriuose. Autorių teisės. Programinė įranga ir visos teisės be apribojimų, įskaitant nuosavybės teises ir intelektinės nuosavybės teises, priklauso ESET ir arba jos licencijų išdavėjams.

Jas gina tarptautinių susitarimų nuostatos ir visi kiti šalies, kurioje Programinė įranga yra naudojama, galiojantys nacionaliniai įstatymai. Programinės įrangos struktūra, organizacija ir kodas yra vertingos prekybos paslaptys ir konfidenciali ESET ir arba jos licencijos išdavėjų informacija.

Draudžiama daryti Programinės įrangos kopijas, išskyrus 6 straipsnio a dalyje numatytus atvejus. Visoms kopijoms, kurias Jūs galite pasidaryti remdamasis šia Sutartimi, galioja tos pačios autorių teisės ir kiti nuosavybės reikalavimai, nurodyti ant Programinės įrangos. Jei Jūs pažeisdami Sutartį pakeisite duomenis, perdarysite ar išardysite Programinę įrangą ar kitais būdais pabandysite kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o pradinį Programinės įrangos kodą, sutinkate tokiu būdu gautą informaciją automatiškai ir neatšaukiamai perduoti vien tik Tiekėjo nuosavybėn nuo to momento, kai tokia informacija atsiranda, nepaisant Tiekėjo teisių, susijusių su Sutarties pažeidimu.

Teisių išlaikymas. Teikėjas išlaiko visas teises į Programinę įrangą, išskyrus pagal Sutarties sąlygas Jums kaip Programinės įrangos Galutiniam vartotojui aiškiai suteiktas teises. Versijos keliomis kalbomis, sudvejintos laikmenos su programine įranga, keli kopijų egzemplioriai. Tuo atveju, kai Programinė įranga palaiko kelias platformas ar kalbas arba jei Jūs gavote kelis Programinės įrangos kopijos egzempliorius, kompiuterinių sistemų, kuriose turite teisę naudoti Programinę įrangą ir Jūsų įsigytas versijas, skaičius priklauso nuo įsigytų Licencijų skaičiaus.

Draudžiama Jūsų nenaudojamas Programinės įrangos versijas ar kopijas parduoti, nuomoti, kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o, skolinti ar perduoti. Sutarties įsigaliojimas ir nutraukimas. Kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o įsigalioja nuo tos dienos, kai sutinkate su Sutarties sąlygomis. Sutartį bet kada galite nutraukti visam laikui savo sąskaita pašalindami, sunaikindami ar grąžindami Programinę įrangą, visas atsargines kopijas ir susijusią medžiagą, pateiktą Tiekėjo ar jo verslo partnerių.

Nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo būdo, 7, 8, 11, 13, 19 ir 21 straipsnių nuostatos toliau galioja neribotą laiką. Kitų įsipareigojimų nėra. Sutartis nenumato kitų Teikėjo ir jo licencijų išdavėjų įsipareigojimų, išskyrus šiame dokumente konkrečiai numatytus įsipareigojimus. Šios Sutarties nuostatos neapriboja bet kuriai šaliai, veikiančiai kaip vartotojui, įstatymais suteiktų teisių, jei jos prekybos opcionais klausimai čia pateiktoms.

Techninė pagalba.

mt akcijų pasirinkimo sandoriai nenumatytas akcijų pasirinkimo sandorius

Prieš suteikiant techninę pagalbą Galutinis vartotojas privalo pasigaminti turimų duomenų, programinės įrangos ir programų atsargines kopijas. ESET ir arba ESET įgaliotosios šalys neprisiima atsakomybės už žalą ar prarastus duomenis, turtą, programinę įrangą ar aparatinę įrangą, ar dėl techninės pagalbos prarastą pelną. ESET pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti suteikti techninę pagalbą, laikinai ją sustabdyti ar nutraukti. Vadovaujantis Privatumo politika, licencijos informacija, informacija ir kiti duomenys gali būti reikalingi teikiant techninio palaikymo pagalbą.

Teisės aktų registre skelbiami šių Taisyklių 7. Į Sąrašą gali būti įtraukiami tiktai techninius reikalavimus atitinkantys aparatų ir automatų modeliai, kurių techninių reikalavimų atitikimo ekspertizę atliko Ekspertinė įmonė. Teikti aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus gali tik Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės pareiškėjai. Pareiškėjai aparatų ir automatų modelių įtraukimo į Sąrašą prašymus pateikia Ekspertinei įmonei.

Licencijos perdavimas. Programinę įrangą galima perkelti iš vienos kompiuterinės sistemos į kitą, jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms. Jei tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, tik gavęs Tiekėjo sutikimą Galutinis naudotojas turės teisę visam laikui perduoti Licenciją ir visas iš šios Sutarties kylančias teises kitam Galutiniam naudotojui, su sąlyga, kad i pradinis Galutinis naudotojas nepasiliko Programinės įrangos kopijų; ii teisių perdavimas vykdomas tiesiogiai, t.

Programinės įrangos autentiškumo patikrinimas. Galutinis vartotojas teisę naudotis Kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o įranga gali įrodyti vienu iš toliau pateikiamų būdų: i pateikdamas Teikėjo ar Teikėjo paskirtos trečiosios šalies kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o licencijos pažymėjimą; ii pateikdamas rašytinę licencijos sutartį, jei tokia sutartis buvo sudaryta; iii pateikdamas Teikėjo siųstą el.

  • Informacinės technologijos - programos Čekijos Respublika | Europages
  • Я не знаю, чего они хотят.
  • Я был совершенно потрясен, когда дверь лифта раздвинулась и мирмикоты впервые оказались передо мной, - сказал Ричард.
  • as alphabetical list of exhibitors - I-Manager

Pgal Privatumo politiką Licencijos informacija ir Galutinio vartotojo identifikavimo duomenys gali kompiuterinių sistemų prekyba spol s r o reikalingi patvirtinant Programinės įrangos autentiškumą. Licencijos išdavimas valstybės įstaigoms ir JAV vyriausybei. Programinė įranga teikiama valstybės įstaigoms, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybę, taikant licencijavimo teises ir apribojimus, aprašytus šioje Sutartyje.

Prekybos kontrolės reikalavimų laikymasis. ESET nustato, kad, jos pagrįsta nuomone, naudotojas pažeidė arba gali pažeisti Susitarimo 19 straipsnio a dalį, arba ii. Taikomi teisės aktai. Ši sutartis sudaryta pagal Slovakijos Respublikos įstatymus. Galutinis vartotojas ir Tiekėjas sutinka, kad jai netaikomi teisių konflikto principai ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

Jus sutinkate, kad visi ginčai ar pretenzijos, kylantys iš šios Sutarties ir susiję su Tiekėju, ar visi ginčai ar pretenzijos, susijusios su Programinės įrangos naudojimu, opcionų prekyba pavojinga sprendžiami Bratislavos I apygardos teisme, ir Jūs aiškiai sutinkate su šio teismo jurisdikcija.

Bendrosios nuostatos. Jei kuri nors Sutarties nuostata pasirodys negaliojanti ir negalinti būti ieškinio pagrindas, ji nepaveiks bendro kitų Sutarties nuostatų teisėtumo, o Sutartis galios toliau ir bus vykdoma remiantis Sutartyje numatytomis sąlygomis. Jei Sutarties kalbos versijos skiriasi, pirmenybė teikiama versijai anglų kalba. Sutartį keisti galima tik raštu, ir ji gali būti keičiama tik Tiekėjo įgalioto atstovo ar asmens, turinčio aiškų notaro įgaliojimą tai daryti, pasirašytu dokumentu.

Tai yra visa Pasirinkimo auto prekybos paslauga ir Jūsų sudaryta Sutartis dėl Programinės įrangos; ji panaikina visus su Programine įranga susijusius ankstesnius teiginius, pokalbius, įsipareigojimus, pranešimus ar reklaminius teiginius.

padrasinti.lt - Internetinė parduotuvė

Žodžiai, kurių apibrėžtys nepateikiamos, naudojami vadovaujantis Sutartyje pateikiamomis apibrėžtimis. Papildoma galutinio vartotojo deklaracija.

Jūs neturėsite teisės į jokias kompensacijas, įskaitant bet kokias autoriaus teises, susijusias su šiais patobulinimais. Tas faktas, kad jūsų asmeniniai duomenys yra laikomi užšifruotu formatu kompiuteryje, nereiškia, kad informacija negali būti pavogta arba netinkamai panaudota tų, kas sužinos pagrindinį slaptažodį arba gaus prieigą prie kliento nustatyto aktyvinimo įrenginio duomenų bazei atidaryti. Jūsų pareiga užtikrinti visų prieigos būdų saugą. Asmeninių duomenų persiuntimas teikėjui arba į saugyklą.